อัพเดท PHP 5.2 สู่ PHP เวอร์ชั่น 5.3

ทำไมต้อง PHP 5.3 ?

PHP มีการอัพเดทเวอร์ชั่นอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อความขีดความสามารถ และความปลอดภัยให้กับโปรแกรมที่เขียนขึ้น ใน PHP เวอร์ชั่น 5.3 นี้ก็มีการปรับเปลี่ยนไปไม่น้อยทีเดียว บาง Function สามารถใช้ได้เหมือนเดิม แต่บาง Function ไม่สามารถใช้ได้อีกเลยก็มี ดังนั้น Coding บางโปรแกรมที่เขียนขึ้นก่อนเวอร์ชั่น 5.3 บางอย่างอาจจะทำงานผิดพลาด การแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ดีกว่าก็ไม่ใช่เรื่องยาก บางคนอาจจะอ่านหรือศึกษาจากเอกสารของ php เอง จากเว็บ www.php.net บางคนอาจจะค้นหาข้อผิดพลาดผ่าน Google ซึ่งจะได้คำตอบเร็วที่สุดกว่าวิธีอื่นๆ

 

การแก้ไข PHP Coding ที่เกิดข้อผิดพลาด หลังอัพเดทเป็น PHP เวอร์ชั่น 5.3

Ready on Web จะพยายามรวบรวมการแก้ไขปัญหาต่างๆ จาก Coding ที่ไม่สามารถใช้งานได้ใน PHP เวอร์ชั่น 5.3 ให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง หากลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการคำตอบ กรุณาติดต่อผ่านแบบฟอร์มติดต่อเราโดย คลิกที่นี่

ตารางเปรียบเทียบ PHP Coding และการแก้ปัญหา
ปัญหา PHP เวอร์ชั่น ต่ำกว่า หรือเท่ากับ 5.2 การแก้ปัญหา PHP เวอร์ชั่น 5.3 ขึ้นไป
ไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่น date() ได้ สร้างไฟล์ .htaccess และพิมพ์ข้อความต่อไปนี้ลงไป
php_value date.timezone "Asia/Bangkok"
แล้วอัพโหลดขึ้นไว้ที่ public_html
split explode หรือ preg_split
 mysql_db_query ใช้ mysql_select_db แล้วตามด้วย mysql_query
การรับค่าตัวแปรต่างๆ $_REQUEST, $_GET, $_POST, $_SESSION, $_SERVER 
mysql_escape_string   mysql_real_escape_string
session_register, session_is_register, session_unregister   $_SESSION[varname], unset($_SESSION[varname])
   

 

คำสั่งและข้อผิดพลาดด้านบนนี้มักจะพบจากการเขียนโปรแกรมบ่อยที่สุด เราจึงรวบรวมไว้เพียงที่จำเป็นเท่านั้น หากมีข้อผิดพลาดอื่นๆ เพิ่มเติมทางเราจะรวบรวมมาเขียนไว้เป็นบทความที่หน้านี้ครับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.php.net